پرنده بال شکسته
صفحات وبلاگ
 
نویسنده: جستجوگر - یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۳

اگر مايل هستيد ايميل افراد را داشته باشيد ويا ايميل شما يا شخص ديگری در ليست قرار گيرد پيام بگذاريد ايميل فراموش نشود زيرا جواب درخواست فقط به ايميل ذكر شده ارسال می گردد   

جستجوگر
تنهاترین تنها منم - هنوز هم حریر یادت تن پوش لحظات تنهایی من است فلک کور است دلم رنجور و بیمار است قدم لرزان به سوی کوچه می آیم دو دستم را به هم با حرص می سایم خدایا ترس من از چیست؟ عروس جشن امشب کیست
نویسندگان وبلاگ: