پرنده بال شکسته
صفحات وبلاگ
 
نویسنده: جستجوگر - دوشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸۳

راز موفقيت

v      رابطه خوب با كساني كه دوستت مي داري و برايت محترم اند خوشبختي مي آورد.

v       هر وقت در انتخاب رنگ ديوار ترديد داشتي از رنگ سفيد استفاده كن.

v      هميشه در كيف پولت چند تا تمبر پستي داشته باش. هر آن ممكن است يك كارت زيبا براي فرستادن به كسي كه  دوست مي داري پيدا كني.

v       هنگام مسواك زدن شير آب را ببند.

v       به ازاي كارانجام شده اجرت بده.

v      سهم خودت را منصفانه بپرداز.

v       كار كردن با كامپيوتر را ياد بگير

n       هنگام ابتلا به يك بيماري جدي با سه پزشك مشورت كن.

n       آزاده و انعطاف پذير  و كنجكاو باش.

n        هرگز كيك ميوه اي به كسي هديه نكن.

n       با اشغال ريختن در خيابان و معابر مبارزه كن.

n       به بهتر انجام دادن كارها فكر كن نه بزرگتر انجام دادن آنها.

n       جلسه را بدون در نظر گرفتن تعداد غابيين سروقت شروع كن.

n       هر روز به موسيقي مورد علاقه ات گوش كن.

n       بهترين جنسي را بخر كه توان مالي ات اجازه مي  دهد.

n       هنگام شركت در جلسات در رديف  جلو بنشين.

n       كارهايت را خودت انجام بده.

n       گاهي مسيرت را عوض كن و از جاهاي خوش منظره عبور كن.

n       صورت حساب بيمارستان را دقيق بخوان اكثرا” حاوي اشتباهي به نفع بيمارستان اند!

n       در فرستادن كارت تبريك براي كساني كه دوستشان داري خسيس نباش.

n       از پزشكان و پرستاران نترس حتي در بيمارستان هم بدنت متعلق به خودت است.

n       به نمايشگاه هاي هنري جوانان برو اعتقادات نسبت به نسل جوان مضاعف خواهد شد.

n       اگر با همسرت دعوا كردي صرفنظر از اينكه حق با كدام يك از شما  بوده عذرخواهي كن و بگو متاسفم كه تو را ناراحت كردم مرا مي بخشي؟ اين كلمات شفا بخش جادويي عمل مي كنند.

n       موفقيت هايت را به رخ ديگران نكش اما بابتشان عذر خواهي هم نكن.

n       در امور خدمات دهي مثل غذا يا ارائه محصول اگر كار  خوب انجام نشد به مدير خدمات اطلاع بده مديران خوب خوشحال مي شوند در جريان امور قرار گيرند.

n       اولويت هاي كاريت را مشخص كن.

n       تعلل نكن كاري را كه بايد در وقت مقرر انجام بده.

n       براي فرزندانت كتاب بخوان.

n       به حرفه هاي فرزندانت گوش كن.

n       مراقبت خوشناميت باش. اين با ارزش ترين دارايي تو است

n       آرزومند موفقيت ديگران باش.

n       موقع رانندگي در باران با نور بالا حركت كن.

n       در سينما تنقلاتي كه خوردن اش ايجاد سر و صدا مي كند نخور.

n       وقتي از تو تعريف مي كنند ديگران را در آن سهيم كن.

n       بيش از توقعي كه از تو مي رود عمل كن.

n       نگذار احساسات بر تو غلبه كن.

n       پزشكي به سن و سال خودت انتخاب كن تا هر دو با هم پير شويد.

n       نگرشت را اصلاح كن تا عملت هم اصلاح شود.

n       وقتي وقتي مي گويند: “به قدر كافي خوب است كه ...” باور نكن كه به قدر كافي خوب باشد.

n       فهرستي تهيه كن كه از بيست و پنج كاري كه دلت مي خواهد پيش از مرگ انجام دهي. آن را در كيف جيبي ات بگذار و گاهي به آن رجوع كن.

n       در مورد سه دين غير از دين خودت اطلاعاتي كسب كن.

n       وقتي به تلفن جواب مي دهي. در لحن صدايت محبت و انرژي داشته باش.

n       صداي خنده والدينت را ضبط كن.

n       تك تك كساني كه مي شناسي چيزي مي دانند كه تو نمي داني از آنها يادبگير.

n       هنگام ملاقات با كسي كه نمي شناسي به سويش دست دراز كن و خود را معرفي كن. حتي اگر قبلا” او را ديده باشي هرگز توقع نداشته باش كه بايد  تو را به خاطر آورد.

n       صرفنظر از توصيه ها هر سه هزار كيلومتر روغن و فيلتر روغن اتومبيلت را تعويض كن.

n       هرگز قدرت بيان و عمل محبت آميز را دست كم نگير.

n       زياد بخند. شوخ طبعي  درمان بيشتر دردهاي زندگي است.

n       به اعضاي خانواده نحوه اطفاي حريق را ياد بده. مطمئن شو كه همه ياد گرفته اند هنگام آتش سوزي بايد چه كنند.

n       كار را همان دفعه اول انجام بده.

n       از گفتن نمي دانم نترس.

n       از گفتن اشتباه كردم نترس.

n       از گفتن به كمك نياز دارم نترس.

n       از گفتن متاسفم نترس.

n       هرگز صداقت خود را به مصالحه نگذار.

n       در مسابقات ورزشي بازي ها و كنسرت هاي فرزندانت حاضر شو.

n       براي  كساني كه دوست داري گل بفرست.دليلش را بعدا” پيدا كن.

n       روزنامه بخوان تا در جريان اخبار باشي.

n       براي همه كساني كه از دست رنج خود ارتزاق مي كنند هر چقدر هم كه كارشان پيش پا افتاده باشد احترام قائل باش.

n       هميشه يك دفتر يادداشت و قلم كنار دستت داشته باش.

n       ايده هاي ميليون دلاري گاهي ساعت سه بامداد به ذهن آدم خطور مي كند.

n       از زمان يا كلمات با بي توجهي اسفاده نكن.هيچ كدام قابل بازگشت تيستند.

n       در جستجوي فرصت هايي باش تا ديگران خود را مهم احساس كنند.

n       هنگام گفتگو با روزنامه ها يادت باش آنها همواره حرف آخر خود را مي زنند.

n       از ايده هاي جديد استقبال كن.

n       خود را ملزم به صرفه جويي كن. اين كار براي موفقيت ضروري است.

n       تناسب اندام داشته باش  آن را حفظ كن.

n       براي اثبات مردانگي راههايي جز شليك كردن به سوي حيوانات وپرندگان بي دفاع پيدا كن.

n       يادت باشد تا چك نقد نشده معامله اي صورت نگرفته است.

n       انتظاراتت را بالا نگه دار.

n       هزينه هاي جانبي را پايين نگه دار

n       خودت را به راحتي زيردست و پا نينداز ياد بگير كه كوتاه و مودبانه نه بگويي.

n       پل هاي پشت سرت را خراب نكن. شايد باور نكني كه چندين بار مجبور خواهي بود از همان رودخانه بگذري.

n       يادت باشد كه ازدواج موفق به دو عامل بستگي دارد: 1- زوج مناسب يافتن 2- زوج مناسب بودن.

n       درد و استيصال را همچون جزيي از زندگي بپذير.

n       مشكلات را همچون فرصت هايي براي رشد و احاطه بر خود ببين.

n       وقتي كسي از تو مي خواهد كه با او صادق باشي حريف هايش را باور نكن.

n       از زندگي توقع بي طرفي نداشته باش.

n       وقت ات را خوب تنظيم كن.

n       در اتومبيل ات را قفل كن حتي اگر جلوي خانه ات باشد.

n       تا ظروف كثيف را نشسته اي نخواب.

n       كار با اره و چكش را ياد بگير.

n       موفقيت را به نسبت آرامش سلامت و عشقي كه احساس مي كني بسنج.

n       بعد از ظهر روزهاي تعطيل چرتي بزن.

n       وقتي براي صرف غذا به خانه كسي دعوت مي شوي حتما از غذا تعريف كن.

n       اگر شب را در خانه كسي ماندي حتما صبح رختخواب خودت را مرتب كن.

n       هرگز صداقت خود را به مصالحه نگذار.

n       در مسابقات ورزشي بازي ها و كنسرت هاي فرزندانت حاضر شو.

n       براي  كساني كه دوست داري گل بفرست.دليلش را بعدا” پيدا كن.

n       روزنامه بخوان تا در جريان اخبار باشي.

n       براي همه كساني كه از دست رنج خود ارتزاق مي كنند هر چقدر هم كه كارشان پيش پا افتاده باشد احترام قائل باش.

n       هميشه يك دفتر يادداشت و قلم كنار دستت داشته باش.

n       ايده هاي ميليون دلاري گاهي ساعت سه بامداد به ذهن آدم خطور مي كند.

n       از زمان يا كلمات با بي توجهي اسفاده نكن.هيچ كدام قابل بازگشت تيستند.

n       در جستجوي فرصت هايي باش تا ديگران خود را مهم احساس كنند.

جستجوگر
تنهاترین تنها منم - هنوز هم حریر یادت تن پوش لحظات تنهایی من است فلک کور است دلم رنجور و بیمار است قدم لرزان به سوی کوچه می آیم دو دستم را به هم با حرص می سایم خدایا ترس من از چیست؟ عروس جشن امشب کیست
نویسندگان وبلاگ: