پرنده بال شکسته
صفحات وبلاگ
 
نویسنده: جستجوگر - دوشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸۳

راز موفقيت

n       از ايده هاي جديد استقبال كن.

n       خود را ملزم به صرفه جويي كن. اين كار براي موفقيت ضروري است.

n       تناسب اندام داشته باش  آن را حفظ كن.

n       براي اثبات مردانگي راههايي جز شليك كردن به سوي حيوانات وپرندگان بي دفاع پيدا كن.

n       يادت باشد تا چك نقد نشده معامله اي صورت نگرفته است.

n       انتظاراتت را بالا نگه دار.

n       هزينه هاي جانبي را پايين نگه دار

n       خودت را به راحتي زيردست و پا نينداز ياد بگير كه كوتاه و مودبانه نه بگويي.

n       پل هاي پشت سرت را خراب نكن. شايد باور نكني كه چندين بار مجبور خواهي بود از همان رودخانه بگذري.

n       يادت باشد كه ازدواج موفق به دو عامل بستگي دارد: 1- زوج مناسب يافتن 2- زوج مناسب بودن.

n       درد و استيصال را همچون جزيي از زندگي بپذير.

n       مشكلات را همچون فرصت هايي براي رشد و احاطه بر خود ببين.

n       وقتي كسي از تو مي خواهد كه با او صادق باشي حريف هايش را باور نكن.

n       از زندگي توقع بي طرفي نداشته باش.

n       وقت ات را خوب تنظيم كن.

n       در اتومبيل ات را قفل كن حتي اگر جلوي خانه ات باشد.

n       تا ظروف كثيف را نشسته اي نخواب.

n       كار با اره و چكش را ياد بگير.

n       موفقيت را به نسبت آرامش سلامت و عشقي كه احساس مي كني بسنج.

n       بعد از ظهر روزهاي تعطيل چرتي بزن.

n       وقتي براي صرف غذا به خانه كسي دعوت مي شوي حتما از غذا تعريف كن.

n       اگر شب را در خانه كسي ماندي حتما صبح رختخواب خودت را مرتب كن.

n       هرگز صداقت خود را به مصالحه نگذار.

n       در مسابقات ورزشي بازي ها و كنسرت هاي فرزندانت حاضر شو.

n       براي  كساني كه دوست داري گل بفرست.دليلش را بعدا” پيدا كن.

n       روزنامه بخوان تا در جريان اخبار باشي.

n       براي همه كساني كه از دست رنج خود ارتزاق مي كنند هر چقدر هم كه كارشان پيش پا افتاده باشد احترام قائل باش.

n       هميشه يك دفتر يادداشت و قلم كنار دستت داشته باش.

n       ايده هاي ميليون دلاري گاهي ساعت سه بامداد به ذهن آدم خطور مي كند.

n       از زمان يا كلمات با بي توجهي اسفاده نكن.هيچ كدام قابل بازگشت تيستند.

n       در جستجوي فرصت هايي باش تا ديگران خود را مهم احساس كنند.

n       هنگام گفتگو با روزنامه ها يادت باش آنها همواره حرف آخر خود را مي زنند.

n       از ايده هاي جديد استقبال كن.

n       خود را ملزم به صرفه جويي كن. اين كار براي موفقيت ضروري است.

n       تناسب اندام داشته باش  آن را حفظ كن.

n       براي اثبات مردانگي راههايي جز شليك كردن به سوي حيوانات وپرندگان بي دفاع پيدا كن.

n       يادت باشد تا چك نقد نشده معامله اي صورت نگرفته است.

n       انتظاراتت را بالا نگه دار.

n       هزينه هاي جانبي را پايين نگه دار.

n       بعد از ظهر روزهاي تعطيل چرتي بزن.

n       تا ظروف كثيف را نشسته اي نخواب.

n       كار با اره و چكش را ياد بگير.

n       موفقيت را به نسبت آرامش سلامت و عشقي كه احساس مي كني بسنج.

n       بعد از ظهر روزهاي تعطيل چرتي بزن.

n       وقتي براي صرف غذا به خانه كسي دعوت مي شوي حتما از غذا تعريف كن.

n       اگر شب را در خانه كسي ماندي حتما صبح رختخواب خودت را مرتب كن.

n       پنچ درصد در آمدت را صرف امور خيريه كن.

n       انگشترت را در دستشويي نگذار.

n       قدرت بخشش را دست كم نگير.

n       قدرت محبت را دست كم نگير.

n       شعله دوستي هاي گذشته را افروخته نگه دار.

n       كتاب مورد دلخواه ات را دوباره بخوان.

n       فكر نكن قيمت بالاتر هميشه نشانه كيفيت بهتر است.

n       اگر مي خواهي اتومبيل را براي چند روز اجاره كني يك ماشين درست و حسابي اجاره كن.

n       اگر مي خواهي بيش از پنج سال از وسايل منزل و لباس هايت استفاده كني بهترين جنسي را بخر كه توان مالي ات اجازه مي دهد.

n       هيچ فرصتي را براي ابراز محبت از دست نده.

n       در خانه ات دستگاه هشدار دهنده حريق نصب كن.

n       يك فرهنگ لغت خوب براي خودت داشته باش.

n       هنگام خريد خانه به سه نكته بسيار مهم توجه كن: محل محل محل!

n       اوراق بهادارت را در يك صندوق بانكي نگهداري كن.

n       سراغ عكس ها قديمي ات برو ده تا را انتخاب كن و به كابينت آشپزخانه بچسبان. هر ده روز يك بار هم عوض شان كن.

n       در توضيح به هم خوردن يك رابطه دوستانه به سادگي بگو تقصير من هم بود.

n       خودت را با معيارهاي خودت بسنج نه با معيارهاي ديگران.

n       هنگامي كه ديگران به تو نياز دارند در دسترس باش.

n       قاطع باش حتي اگر گاهي اشتباه كني.

n       نگذار كسي تو را از ايدهاي بزرگت منصرف كند.

n       بكوش تا در فرزندانت خويشتن بيني خوبي ايجاد كني اين مهمترين كاري است كه مي تواني براي موفقيت آنها انجام دهي.

 

n       هرگز آخرين قطعه شيريني را نخور.

n       بدان كي بايد سكوت كني.بدان كي بايد حرف بزني.

n       گاهي آماده باختن باش.

n       هر روز دنبال راههاي تازه اي براي بهبود بخشيدن به اوضاع شغلي ات باش.

n       يادت باشد كه هيچ كس چيزي را به تنهايي به دست نمي آورد.

n       قلبي سپاسگذار داشته باش و در قدرداني از كساني كه به تو كمك كرده اند عجله كن.

n       با زنده خوبي باش.

n       هرگز در جاهاي عمومي مثل آسانسور راجع به مسائل كاري حرف نزن زيرا نمي داني چه كسي به حرف هاي تان گوش مي دهد.

n       اگر كسي را نمي شناسي و با او قرار ملاقات داري برنامه طولاني ترتيب نده.

n       وقتي گرسنه اي خريد نكن چون بيش از نياز خريد خواهي كرد.

n        امور كم ارزش را مهم نكن.

n       از ديگران در جمع تعريف كن.

جستجوگر
تنهاترین تنها منم - هنوز هم حریر یادت تن پوش لحظات تنهایی من است فلک کور است دلم رنجور و بیمار است قدم لرزان به سوی کوچه می آیم دو دستم را به هم با حرص می سایم خدایا ترس من از چیست؟ عروس جشن امشب کیست
نویسندگان وبلاگ: