پرنده بال شکسته
صفحات وبلاگ
 
نویسنده: جستجوگر - پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٤

                               گفتگو با حضرت دوست                               

خدايا تو دانا بر احوال مني مرا از هر چه كه مرا از تو دور ميكند برهان خدايا با وجود دوري از تو دل درحال خروش ونگراني به سر مي برداي الهه من اي خداي من من تورا به سبب اينكه مرا خالقي دوست ندارم من تورا به خاطر اينكه شايسته وسزاوار عشق خالصي دوست دارم بار الهه اگر مرا در اتش خشم خويش بسوزاني ملالي نيست فقط مرا به حال خويش وا مگذار كه بي توسرگردانم اي خداي من دلم دوباره گرفته غبار زمان واعمال نا درست دلم را خفه كرده اي خدايي كه هستي را وجود بخشيدي لطفي كن وقلب مرا به سوي نور هستي رهنما باش مرا ديدين روي يار تو ارز وست اي خداي من روز محشر نزديك وزمان من دراين راه اندك است كمكم كن كه دراخر را ه تو خشنود باشي ومن رستگار بي لطف ونظر تومرا اتش در بر خواهد گرفت اميد رحمت وياري فقط از تو دارم سپاس

جستجوگر
تنهاترین تنها منم - هنوز هم حریر یادت تن پوش لحظات تنهایی من است فلک کور است دلم رنجور و بیمار است قدم لرزان به سوی کوچه می آیم دو دستم را به هم با حرص می سایم خدایا ترس من از چیست؟ عروس جشن امشب کیست
نویسندگان وبلاگ: