پرنده بال شکسته
صفحات وبلاگ
 
نویسنده: جستجوگر - سه‌شنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٤

به نام هستی بخش عالم

الا كه راز خدايی خدا كند كه بيايی

تو نور غيب نمايی خدا كند كه بيايی

دمی كه بي تو برآيد خدا كند كه نباشد

الا كه هستی مايی خدا كند كه بيايی

به هر دعا كه توانم تو را هميشه بخوانم

الا كه روح دعايی خدا كند كه بيايي  

جستجوگر
تنهاترین تنها منم - هنوز هم حریر یادت تن پوش لحظات تنهایی من است فلک کور است دلم رنجور و بیمار است قدم لرزان به سوی کوچه می آیم دو دستم را به هم با حرص می سایم خدایا ترس من از چیست؟ عروس جشن امشب کیست
نویسندگان وبلاگ: