پرنده بال شکسته
صفحات وبلاگ
نویسنده: جستجوگر - شنبه ٩ خرداد ۱۳۸۳

 

نام

لقب

کنيه

تاريخ ولادت

تاريخ شهادت

1

محمد

مصطفي

ابوالقاسم

جمعه ۱۸ ارديبهشت ۵۰ قبل از هجرت 

دوشنبه ۷ خرداد ۱۱ هجري 

2

علي

مرتضي

ابوالحسن

پنج شنبه ۱۷ مهر ۲۲قبل از هجرت

جمعه ۱۲ بهمن ۳۹ هجري

3

فاطمه

زهراء

ام ابيها

پنج شنبه اول فروردين ۶ قبل از هجرت

چهارشنبه ۷ شهريور ۱۱ هجري

4

حسن

مجتبي

ابومحمد

جمعه ۱۳ اسفند ۳ هجري

چهارشنبه10 فروردين۴۹ هجري 

5

حسين

سيدالشهداء

ابوعبدالله

چهارشنبه ۲۱ دی ۶ هجري

چهارشنبه ۲۱ مهر ۵۹ هجري

6

علي

زين العابدين

ابومحمد

يكشنبه۱۹دی ۳۷هجري 

شنبه ۲ ابان۹۲ هجري

7

محمد

باقر العلوم

ابوجعفر

سه شنبه ۲۸ اذر ۵۵ هجري

پنج شنبه۱۳ بهمن ۱۱۱ هجري

8

جعفر

صادق

ابوعبدالله

پنج شنبه ۳ ارديبهشت ۸۱ هجري

شنبه۲۷ اذر ۱۴۴ هجري

9

موسي

کاظم

ابوالحسن

دوشنبه ۲۱ ابان ۱۲۴ هجري 

يك شنبه ۱۳ شهريور ۱۷۸

10

علي

رضا

ابوالحسن

يكشنبه ۱۲دی ۱۴۴ هجري

يكشنبه ۱۸ شهريور۱۹۷ هجري

11

محمد

جواد تقي

ابوجعفر

چهارشنبه ۲۴ فروردين ۱۹۰ هجري

پنج شنبه ۸ اذر ۲۱۴ هجري

12

علي

هادی  نقي

ابوالحسن

شنبه ۲۱   اسفند ۲۰۶ هجري

دوشنبه ۱۲ تير ۲۴۷ هجري

13

حسن

زکي عسکري

ابومحمد

پنج شنبه ۱۵ اذر ۲۲۵ هجري

جمعه ۱۶ دی ۲۵۲ هجري

14

محمد

مهدي

ابوالقاسم

شنبه ۱۳ مرداد ۲۴۸ هجري

 

 توجه:

تاريخهای فوق به هجری شمسی می باشد

جستجوگر
تنهاترین تنها منم - هنوز هم حریر یادت تن پوش لحظات تنهایی من است فلک کور است دلم رنجور و بیمار است قدم لرزان به سوی کوچه می آیم دو دستم را به هم با حرص می سایم خدایا ترس من از چیست؟ عروس جشن امشب کیست
نویسندگان وبلاگ: