پرنده بال شکسته
صفحات وبلاگ
 
نویسنده: جستجوگر - دوشنبه ٦ تیر ۱۳۸٤

افتاده اضطراب جدایی به جان ، مرو

آتش فتاد در دل این کودکان ، مرو

 

زهرای من ! فراق تو دیوانه می کند

آخر برای این دل بی همزبان ، مرو

 

 

این ایام  رو به همه اون ها که دل شون به آتش عشق خانم زنده ست ...

مخصوصا به فرزندان شون ...سادات بزرگوار ...تسلیت عرض میکنم...

لا بلای اشک هایی که می ریزید برای ما هم دعا بفرمایین

جستجوگر
تنهاترین تنها منم - هنوز هم حریر یادت تن پوش لحظات تنهایی من است فلک کور است دلم رنجور و بیمار است قدم لرزان به سوی کوچه می آیم دو دستم را به هم با حرص می سایم خدایا ترس من از چیست؟ عروس جشن امشب کیست
نویسندگان وبلاگ: