پرنده بال شکسته
صفحات وبلاگ
 
نویسنده: جستجوگر - شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٤

وقتي چشمات ديگه اشكي براي ريختن نداشته با شه

 

                                               وقتي ديگه قدرت فرياد زدنم نداشته باشي ......

 

             وقتي ديگه هر چي دل تنگت خواسته باشه گفته باشي

 

                                             وقتي ديگه دفتر و قلم هم تنهات گذاشته با شن..

 

             وقتي از درون تمام وجودت يخ بزنه ....

 

                                             وقتي چشم از دنيا ببندي وآرزوي مرگ كني...

 

            وقتي احساس مي كني ديگه هيچ كس تو رو درك نمي كنه

 

                                             وقتي احساس كني تنها ترين تنهاي دنيا هستي

 

           ووقتي باد شمع نيمه سوخته اتاقتو خاموش كرد

 

                                  چشمهايت را ببند و با تمام وجود از خدا بخواه كه صدات كنه

 

جستجوگر
تنهاترین تنها منم - هنوز هم حریر یادت تن پوش لحظات تنهایی من است فلک کور است دلم رنجور و بیمار است قدم لرزان به سوی کوچه می آیم دو دستم را به هم با حرص می سایم خدایا ترس من از چیست؟ عروس جشن امشب کیست
نویسندگان وبلاگ: