پرنده بال شکسته
صفحات وبلاگ
 
نویسنده: جستجوگر - پنجشنبه ۳ شهریور ۱۳۸٤

ای عشق توام پرتوی از مهر خدايی

دنيای من از پرتو عشق تو طلايی

من از همه سو بهر تو بازو بگشايم

باشد که تو باز آيی و بازو بگشايی

با ياد رخت حال و هوای دگرم هست

تا مرغ دلم شد به هوای تو هوايی

هر گوشه ای از دل ز نگاه تو نگارين

هر پرده ای از جان ز نوای تو نوايی

ای خنده ی شيرين تو جان مايه ی هستی

با گريه تلخم چه کنم وقت جدايی

درياب گرفتارقفس را نفسی چند

ای نغمه ی چشمان تو گلبانگ رهايی

 

جستجوگر
تنهاترین تنها منم - هنوز هم حریر یادت تن پوش لحظات تنهایی من است فلک کور است دلم رنجور و بیمار است قدم لرزان به سوی کوچه می آیم دو دستم را به هم با حرص می سایم خدایا ترس من از چیست؟ عروس جشن امشب کیست
نویسندگان وبلاگ: