پرنده بال شکسته
صفحات وبلاگ
 
نویسنده: جستجوگر - چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٤

ديگر چگونه از ته دل خنده سر کنم


وقتي که بار دوري مهدي (عج) کشم به دوش

 

باز آمد اين بهار و دل "بيقرار" من


همواره تشنه محبت آن پير مي فروش

جستجوگر
تنهاترین تنها منم - هنوز هم حریر یادت تن پوش لحظات تنهایی من است فلک کور است دلم رنجور و بیمار است قدم لرزان به سوی کوچه می آیم دو دستم را به هم با حرص می سایم خدایا ترس من از چیست؟ عروس جشن امشب کیست
نویسندگان وبلاگ: