پرنده بال شکسته
صفحات وبلاگ
 
نویسنده: جستجوگر - سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٤

  کاشکی ميشد يه شب نگاهت بکنم

           جون به فدای يک نگاهت بکنم

             چه کار کنم دلم به غم اسيره

               جمعه غروب بهونتو ميگيره

             همش بهت دروغ ميگم ميدونی

           يه راست بگم ميخوام پيشم بمونی

              همه ميگن وقتی بيای بهاره

              از اسمون بارون گل ميباره

            خوش بحال کسی که با توياره

            سر به روی زانوی تو ميذاره

                دلم ميخواد ناله زسينه

             تا که بيای باهم بريم مدينه

             پشت بقيع کنار من بشينی

           روضه مادر را خودت بخونی

 

جستجوگر
تنهاترین تنها منم - هنوز هم حریر یادت تن پوش لحظات تنهایی من است فلک کور است دلم رنجور و بیمار است قدم لرزان به سوی کوچه می آیم دو دستم را به هم با حرص می سایم خدایا ترس من از چیست؟ عروس جشن امشب کیست
نویسندگان وبلاگ: