پرنده بال شکسته
صفحات وبلاگ
 
نویسنده: جستجوگر - دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۳

سرود  مهرباني  را  كسي  در باد  مي خواند

چو شيريني كه گويي از غم فرهاد مي خواند

سكوت آبي دريا ميان دود  و خاك و سنگ

مرا از عمق اين شبهاي بي فرياد  مي خواند

سرود  سبز  بودن را  براي برگ معنا كن

كه  پاييز  از  بهار تازه  ي  بيداد مي خواند

نگاه  نازك   و  نمناك  و  ناز  نسترن  گويي

براي روز آزادي ،چو يك شمشاد مي خواند

صداي مرمرين  معنويت  در  شب  احساس

دلم را  از  شكوه  اين  خراب آباد  مي خواند

و در شبها كه دلها در هجوم رنگ تاريكي ست

تو  گويي  مهرباني را  كسي در  باد  مي خواند

جستجوگر
تنهاترین تنها منم - هنوز هم حریر یادت تن پوش لحظات تنهایی من است فلک کور است دلم رنجور و بیمار است قدم لرزان به سوی کوچه می آیم دو دستم را به هم با حرص می سایم خدایا ترس من از چیست؟ عروس جشن امشب کیست
نویسندگان وبلاگ: