پرنده بال شکسته
صفحات وبلاگ
 
نویسنده: جستجوگر - سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳۸٤

دعاي قنوت امام علي (ع)

 

خداي فريادرس من!

به شکايت نزدتوآمدم اما،

نمي دانم ازکدامين درد بايدم ناليدن

ازفراق محبوب تو مصطفي(ص)

 

يا غيبت آشکارترين حجتت بر گسترده هستي

،از کمي دوستان يکرنگ و يکدل

يا بسياري دشمنان هرزه

ازهجوم ناپاک مردمان

،يا برآمدن طوفان هاي بلا

نمي دانم کدامين رنج، دست نوازش تورا برسرم مي کشاند

ليک کوير تفتيده ي جانم
 
،باران عدل تورا انتظار مي کشد

تا کام خشکيده اش سيراب گردد

و دل آزرده ام ظهور عزيزي را مي طلبد

تا عميق زخم هايش التيام يابد

به لطف رحمتت دل بسته ام.
جستجوگر
تنهاترین تنها منم - هنوز هم حریر یادت تن پوش لحظات تنهایی من است فلک کور است دلم رنجور و بیمار است قدم لرزان به سوی کوچه می آیم دو دستم را به هم با حرص می سایم خدایا ترس من از چیست؟ عروس جشن امشب کیست
نویسندگان وبلاگ: