پرنده بال شکسته
صفحات وبلاگ
 
نویسنده: جستجوگر - پنجشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٤

اللهم اهل الكبريا والعظمة واهل الجود والجبروت واهل التقوى والمغفرة ....

 

 

 الهی اگر خامم پخته ام کن و اگر پخته ام سوخته ام کن


الهی بر عجز خود آگاهم و بر بيچارگی خود گواهم


خواست خواست تو است من چه خواهم

 

 

رحيم صفوي، شهيد احمد كاظمي
شهيد حاج حسين خرازي، شهيد دقايقي، محسن رضايي، شهيد حسن باقري

خداوند با مولايشان محشور نمايد

در دعا كردن دوستان را بر خود مقدم دانيد

التماس دعا

جستجوگر
تنهاترین تنها منم - هنوز هم حریر یادت تن پوش لحظات تنهایی من است فلک کور است دلم رنجور و بیمار است قدم لرزان به سوی کوچه می آیم دو دستم را به هم با حرص می سایم خدایا ترس من از چیست؟ عروس جشن امشب کیست
نویسندگان وبلاگ: