پرنده بال شکسته
صفحات وبلاگ
 
نویسنده: جستجوگر - پنجشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸۳

ماه رمضان شد می و ميخانه بر فتاد

عشق و طرب و باده به وقت سحر افتاد

افطار به می کرد برم پير خرابات

گفتم که تو را روزه به برگ و ثمر افتاد

با باده وضو گير که در مذهب رندانان

در حضرت حق اين عملت بارور افتاد

 

جستجوگر
تنهاترین تنها منم - هنوز هم حریر یادت تن پوش لحظات تنهایی من است فلک کور است دلم رنجور و بیمار است قدم لرزان به سوی کوچه می آیم دو دستم را به هم با حرص می سایم خدایا ترس من از چیست؟ عروس جشن امشب کیست
نویسندگان وبلاگ: