پرنده بال شکسته
صفحات وبلاگ
 
نویسنده: جستجوگر - یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٥

يا مولا

 

امروز دلم گرفته

 

نمي دونم از دست كي شايد از دست خودم

 

مي خوام قسمت بدم

 

نه به اشك حضرت زهرا

 

نه به فرق شكافته مولا

 

نه به جگر خون شده امام حسن

 

نه به راس مبارك خونين امام حسين

 

نه به گلوي علي اصغر

 

نه به وفا و دو دست عباس

 

نه به سجود امام سجاد

 

نه به صبر حضرت زينب

 

نه به علم امام باقر وامام صادق

 

نه به رنج امام كاظم

 

نه به شكيبايي امام رضا

 

نه به فراق امام نقي و امام تقی

 

نه سوز دل پدر بزگوارت

 

 

نه به عظمت خانه كعبه

 

ونه به غربت بقيع

 

مي خواهم تو را به آن نجوايی

 

كه بر بالين سمت راست  رحمه العالمين

 

نجوا مي كنی

 

و عرش را مسخر خود مي گرداني

 

قسم بدم براي رستگاري ما دعا كني

 

جستجوگر
تنهاترین تنها منم - هنوز هم حریر یادت تن پوش لحظات تنهایی من است فلک کور است دلم رنجور و بیمار است قدم لرزان به سوی کوچه می آیم دو دستم را به هم با حرص می سایم خدایا ترس من از چیست؟ عروس جشن امشب کیست
نویسندگان وبلاگ: