پرنده بال شکسته
صفحات وبلاگ
 
نویسنده: جستجوگر - یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٥

توبه، رمز ورود و لازمه حضور در ميهماني خداست

 

 فقر مطلق شرط بهره برداري از خوان رحمت الهي است

 

تجلي خداوند در زمان هجرت موسي (ع) به كوه طور اتفاق افتاد

 

 و هنگامي كه خداوند در ‏كوه تجلي كرد هيچ اثري از آن باقي نماند

 

 اما تجلي در قرآن از نوع تجلي خاتميت است و ‏با تجلي موسويت متفاوت است

 

اي امام زمان در پيشگاه تو ما كم آورده‌ايم

 

 

 و شما نگذاريد كه پيمانه‌ها ‏خالي باشد چرا كه خزائن الهي در وجود شماست

 

بي تمناي تو در دل هوسي نيست مرا

 

جز تو در هر دو جهان هيچ كسي نيست مرا

 

در دلي كز غم هجران تو سوزد همه شب

 

جز تماشاي جمالت هوسي نيست مرا

 

غير آه و سخن از شِكوه دوري رخ

 

گوشه ميكده بانگ جرسي نيست مرا

 

من كه زنداني اميالم و در محبس تن

 

گر تو پرواز دهي ام قفسي نيست مرا

 

هر چه محروم بماند ز وصال تو بس است

 

هستي ام رفته و از عمر ، بسي نيست مرا

 

نيمه جانم به اميد تو نگه داشته ام

 

جز دم ذكر تو گفتن نفسي نيست مرا

 

گر به بالين من خسته نيايي جانا

 

در دم دادن جان دادرسي نيست مرا

 

جستجوگر
تنهاترین تنها منم - هنوز هم حریر یادت تن پوش لحظات تنهایی من است فلک کور است دلم رنجور و بیمار است قدم لرزان به سوی کوچه می آیم دو دستم را به هم با حرص می سایم خدایا ترس من از چیست؟ عروس جشن امشب کیست
نویسندگان وبلاگ: