تو رو خدا بذار برم
ديگه نمي خوام بمونم
آخه تو كه هيچوقت نمياي
تا كه من منتظرت بمونم
تو رو خدا بذار برم
تا كه بگم رهگذرم
تو رو خدا بذار برم
من ديگه مي خوام تنها بمونم
تو رو خدا بذار برم
هر چي كه بود با خودم مي برم
تو رو خدا بذار برم
بذار بازم ساده بگم
بگم به هر كي كه مياد
دوست دارم، بدت مياد؟
تو رو خدا بذار برم
من ديگه دوست ندارم
ديگه چيزي ندارم
كه بخوام برات ببارم
اينا همش بود شوخي
خواستم ببينم تا که تو چي ميگي
خواستم بگم هنوزم
دوست دارم عزيزم
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 1 نظر / 8 بازدید
مارال- سمانه

کاش بيايم براي بي پناها سايبون باشيم با دلاي دل شکسته کمي مهربون باشيم *** کاش بيايم به باغبونا کمي حرمت بذاريم احترام دلاي شکسته رو نگهداريم *** کاش به مهربونترا دين مون و ادا کنيم سهم خوشبختي مون و وقف بزرگترا کنيم *** کاش يه کاري بکنيم که خستگيها دربشه مرحمي بشيم که زخم آدما بهتربشه *** کاش که شاخه درخت زندگي رونشکنيم هفته اي يه بار به باغبونامون سربزنيم *** کاش که پاک کنيم تمام اشکايي که جاريه خوب نگه داريم چيزي که واسه يادگاريه *** کاش دس پرنده هاي بي پناه وبگيريم توي آسمون بريم دامن ماه وبگيريم *** کاش با مهربوني مون غصه ها رو کم بکنيم