وقتی که نیستی مرمری

وقتی که نیستی دل من پیر می شود

حتی هوای عشق زمین گیر می شود

پشت غروب آلوده این شهر بی غزل

چشمم به جرم عشق توزنجیر می شود

اقرار می کنم که به گردت نمی رسم

از بس شمیم فاصله تکثیر می شود

امشب به خلوت دل بارانیم بیا

فردا که استخاره کنی دیر می شود

/ 0 نظر / 10 بازدید