نفس

ببین من هنوزم نفس می کشممممممممم

نفس در هوای قفس می کشممممممممم

گذشتم به خود تانگویم به توووووووووووووووو

چه رنجی در این یک نفس می کشممممم

توکه می خواستی روزی رهایم کنیییییی

وچشمان بی گناهم رو خیسش کنیییی

ندونستی که از غم دوریت پریشان ومجنون شدم

 

/ 0 نظر / 14 بازدید