کاش

 

کاش منهم کسی رو داشتم  که با بستن چشمانم

حس قشنگ  نگاهش را احساس می کردم

بوی نفسهایش را می شنیدم

کاش می شد کسی را داشتم

که حتی موقع نبودنم

عاشقم باشد

/ 0 نظر / 35 بازدید