یار من

 

بیستون یار من آنجاست حواست باشد

او نشان کرده ی اینجاست حواست باشد

 یار من موی سرش قیمت صد شیرین است

قصه اش قصه ی لیلاست حواست باشد

 گر چه بدجور شکسته ست دل تنگ مرا

همچنان شاه غزل هاست حواست باشد

حرف یک عشق قدیمیست که برعکس شده

درد من درد زلیخاست حواست باشد

آنچه فرهاد نوشته ست به روی تن تو....

شرح یک روز غم ماست حواست باشد

همه ی دلخوشی و زندگی ام بودن اوست

برود آخر دنیاست حواست باشد

نگذاری احدی تیشه به رویت بزند!!!

شیشه عمر من آنجاست حواست باشد.

/ 0 نظر / 30 بازدید