دختر بدرالدجی اينک سه جا دارد عزا

گاه ميگويد پدر گاهی حسن گاهی رضا

005708-34-10.jpg

imam-reza1.jpg

/ 1 نظر / 7 بازدید
زهرا

سلام دوست گرامی تسليت مرا هم پذيرا باش مدتها بود توفيق نداشتم سری بزنم شما هم که يادی از ما نکردی. به هر حال ما هميشه دعا گويتان هستم و التماس دعا دارم ازت...........مخصوصا تو اين روزهای پايانی سال و موقع تحويل سال نو.............اين حقير را فراموش نکن از دعای خيرت برات ارزوی سعادتمندی و تندرستی دارم..............ابجی زهرا