فقط تووووووووووووووو

آنقدر به حرفایت ایمان دارم که اگر بگویی باران

خیییییییییییییییییییییییس می شووووووووووووووم

خدایا تووووووووووووو راغریب دیدم وغریبانه غریبت شد

خدایا تووووووووووووو را بخشنده پنداشتم وگنهکار شدم

خدایا تووووووووووووو را وفادار دیدم و هرکجا که رفتم بازگشتم

خدایا تووووووووووووو را گرم دیدم ودر سردترین لحظه ها به سراغت آمدم

خدایا تووووووووووووو مرا چه دیدی که وفاداررررررررررررررررررررررررررررررر ماندی

/ 0 نظر / 14 بازدید