دلگیرم

با خودم عهد بستم بار دیگه که تورا دیدم بگم ازتو دلگیرم ولییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی امابازتورا دیدم و گفتم بی تو میمیرم  
/ 0 نظر / 2 بازدید
دی 96
1 پست
شهریور 94
2 پست
دی 93
2 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
2 پست
آبان 92
3 پست
شهریور 92
1 پست
تیر 92
1 پست
آبان 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
5 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 89
2 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
1 پست
دی 87
2 پست
شهریور 87
1 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
3 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
6 پست
شهریور 85
4 پست
مرداد 85
5 پست
تیر 85
7 پست
خرداد 85
5 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
6 پست
دی 84
4 پست
آذر 84
8 پست
آبان 84
15 پست
مهر 84
12 پست
شهریور 84
13 پست
مرداد 84
6 پست
تیر 84
6 پست
خرداد 84
1 پست
آبان 83
6 پست
مرداد 83
4 پست
خرداد 83
3 پست
موهای_تو
1 پست
ای_کاش
1 پست
کجاییی
1 پست
یارمن
1 پست
عشق
1 پست
حبیب
1 پست
توبه
1 پست
1234
1 پست
چهره
1 پست